Genel Kurul Toplantısına Davet

MANİSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 2550

Ticaret Unvanı

MANİSA YEM FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Keçiliköy OSB Mahallesi Atatürk Blv. No: 6/ Yunusemre/Manisa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14/04/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 16/05/2023 tarihinde, saat: 11:00’de, Keçiliköy OSB Mahallesi Atatürk Blv. No: 6/ Yunusemre/Manisa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021- 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.