Feedflakes
 
 Manisa Yem Fabrikası A.Ş. yapmakta olduğu araştırma ve geliştirme çalışmaları ile 2011 yılında fabrika sahasının içerisine kurmuş olduğu flake tesisini ülke pazarına kazandırmıştır. Flake teknolojisi işlenmekte olan ürünün yüzey alanını genişlettiğinden sindirim oranını diğer işleme (öğütme,kırma v.b.) çeşitlerine göre azımsanamayacak oranlarda yükselmektedir. Tahılların bünyesinde bulunan nişastanın flake teknolojisi sayesinde patlatılmasını (jeletinizasyonu) sağlayarak besin değerini arttırmaktadır. Günümüzde enerji ve protein rasyon maliyetini belirleyen en önemli unsurlar olduğundan toplam TMR'de karlılığı etkilemektedir. Teknolojisinde yer alan ısıl işlem sayesinde işlenen tahılın sterilizasyonu sağlamaktadır. Depolama ömrü normal ezmelere oranla çok daha uzundur. Yüksek verimli süt sığırlarının ihtiyacı olan kaliteli enerjiyi elde etmenizi sağlamaktadır. Doğumdan sonra gizli kızgınlık, kızgınlığa gelmeme gibi problemler için çözüm merkezidir. Yapılan araştırmalarda süt veriminde % 10-15 arasında artış sağlamıştır. Feedflakes ürünleri dengelenmesi yapılmış bir rasyonda vazgeçilemez bir yardımcınız olur.

 
 
Copyright © Manisa Yem Fabrikası A.Ş.